ติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

681 รามอินทรา กม.12 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-25406500 อีเมล์ it@bcnnv.ac.th