เกี่ยวกับงานเทคโนฯ

วิสัยทัศน์ฯลฯ

การดำนเนิงานของกลุ่มงานเทคโนฯ หลักๆ 

มีทั้ง 3 ด้าน
 • พัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
 • พัฒนาด้านศักยภาพด้านบุคลากร
 • พัฒนาด้านซอฟท์แวร์


ด้านที่ 1
 • fdassfsfdsaf
 • fdasfdsfsaf
 • fdsafsdfsda
 • fsdf
ด้านที่ 2
 • fdsafdsafsdfsdfads
 • fdsafdsafsd
 • fsdf
ด้านที่ 3
 • fdasfdsafdsfsdfdsfsda
 • fadsfsdafsdafsadf
 • fsdafsafsdafsdafs
 • fdsafdsafsd
Comments